Sıkça Sorulan Sorular

Staj kredisi aylık tutarı 2.000 TL’dir.

Staj Kredisine başvuru tarihinden staj bitim tarihine kadar olan süre için kredi tahsis edilir. Başvuru tarihi olarak evrakların Baroya teslim edildiği tarih dikkate alınır. (Örnek: web sayfamızdan hazırlamış olduğunuz kredi sözleşmesini Baronuza ocak ayında teslim etmişseniz Kasım ayında bitecek olan stajınız için en fazla 11 aylık yani 22.000 TL kredi tahsis edilir)

- Sözleşmenin 2. ve 3. sayfaları sonlarının avukat stajyeri ve kefili tarafından imzalanması gerekmektedir.

- 4 üncü sayfanın altına kefil tarafından el yazısı ile ‘‘ ………..……’nin alacağı toplam borç miktarı ile faiz ve masraflardan müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak sorumlu olacağım en yüksek miktar ……. Türk Lirasıdır.’’ ibaresi yazılarak tarih ve imza atılması gerekmektedir. (yazının sonunda kefil el yazısı ile adını soyadını yazdıktan imza atmalıdır. Ayrıca kefil olunan tarih olmalıdır. Bu hususlar olmazsa Borçlar Kanunu gereği sözleşme kabul edilmez.) En yüksek miktar yazarken tahsis edilecek kredinin iki katı kadar tutar yazılmalıdır. Örnek: 24.000 TL tutarındaki kredi için 48.000 TL yazılmalıdır.

- Kefile ait nüfus kayıt örneğinin gönderilmesi gerekmektedir. Kefil evli ise sözleşmenin 8.sayfasının kefilin eşi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.

Kredi talebiniz kabul edildikten sonra sms ve yazı ile yatırmanız gereken damga vergisi tutarı tarafınıza bildirilecektir.
Damga vergisi makbuzunun vergi@barobirlik.org.tr mail adresimize gönderilmesi yeterli olacaktır.
Birliğimiz tarafından Denizbankta adınıza vadesiz hesap açılacak olup; ödeme yapıldığı gün sms ile bilgilendirme yapılacaktır.

Stajyerin, stajını bir başka Baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder.

Kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir.

Stajyerin, staj sonrası avukatlık dışında başka bir mesleğe girmesi halinde, kredi borcunun tamamı avukatlık dışındaki mesleğe giriş tarihinde muaccel hale gelir, avukatlık mesleğine girmiş olanlara tanınan ödeme kolaylıkları başka mesleğe girmiş olanlara tanınmaz.

-->